Naar aanleiding van de uitkomst van het intakegesprek, zal gezocht worden naar een begeleidingsmethode die aansluit bij de mogelijkheden van het kind en de werkwijze op school.

Indien er al een psychologisch- en/of didactisch onderzoek is afgenomen bij uw kind, zal de Remedial Teacher het hulpplan hierop aansluiten. De Remedial Teacher kan eventueel op verzoek ook zelf een onderzoek verrichten. De Remedial Teacher zal in dit geval zelf de toetsuitslagen verzamelen en analyseren. Na een gesprek met de leerkracht wordt een begeleidingsplan samengesteld.

Na een vooraf afgesproken begeleidingsperiode zal een evaluatiegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek zullen vorderingen en eventuele aanpassingen met u en (indien mogelijk de leerkracht) besproken worden.

De begeleiding is minimaal één keer in de week 1 uur.

InformatieAlfabet Remedial Teaching - Sporkt 21 - 5122 HM Rijen

Alfabet Remedial Teaching - Spoorlaan 19 - 4872 XM Etten Leur

Bel voor meer informatie of een afspraak: tel: 06-51994584,
of mail via:
info@alfabet-rt.nl