Alfabet Remedial Teaching is een particuliere praktijk waarbij begeleiding wordt geboden aan leerlingen van basisscholen en middelbare scholen met leer- en gedragsproblemen. Deze leer- en gedragsproblemen kunnen onder andere bestaan uit autisme, dyslexie en dyscalculie. Huiswerk- en examenbegeleiding behoort ook tot de mogelijkheden. De op maat gemaakte begeleiding is er namelijk op gericht om leerlingen, die achterstand hebben opgelopen in één of meerdere vakgebieden zoals lezen, rekenen, schrijven en gedrag weer aan te sluiten op het niveau van hun klasgenoten.


Remedial Teaching staat voor doelgerichte begeleiding wanneer een leerachterstand is gesignaleerd en diagnose van leerproblemen inzichtelijk is gemaakt. Hierbij wordt in overeenstemming met de ouders een begeleidingssplan op maat gemaakt, uitgevoerd en geëvalueerd.

Het opbouwen van een goede relatie en vertrouwensband tussen de Remedial Teacher en leerling is noodzakelijk voor een succesvolle begeleiding. Hiervoor heeft Alfabet Remedial Teaching alle middelen en kennis in huis. Door de rustige ligging van de praktijk kan alle aandacht uitgaan naar het ontwikkelen van het zelfvertrouwen van de leerling, zodat hij/zij zich goed gaat voelen om de leerstof zelfstandig te kunnen aanpakken.

Wanneer u zich aanmeldt bij de Remedial Teacher, zal zij met u een afspraak maken voor een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt gekeken naar de hulpvraag en de achterliggende problematiek.

- afgestudeerd aan de Pabo in Breda
- plaatsvervangend leerkracht in het Speciaal Basisonderwijs (SBO)
- Remedial Teacher op een basisschool
- afgestudeerd Remedial Teacher Fontys/OSO Hogescholen in Breda
- 9 jaar leerkracht basisonderwijs alle groepen
- cursus meervoudige intelligentie
- medebehandelaar dyslexie Fontys Fydes
- afgestudeerd gedragsspecialist
- gecertificeerd coach Ik leer anders
- gecertificeerd trainer faalangst
- gediplomeerd mediator
- specialist Reken Remedie
- specialist Spelling Ster
- gecertificeerd Autisme (Hupper)
- afgerond NHA Rekenen
- gediplomeerd NHA Orthopedagogiek
- afgerond NHA Klinische Psychologie 1+2
- afgerond NHA Praktische Psychologie

WerkwijzeAlfabet Remedial Teaching - Sporkt 21 - 5122 HM Rijen

Alfabet Remedial Teaching - Spoorlaan 19 - 4872 XM Etten Leur

Bel voor meer informatie of een afspraak: tel: 06-15580010,
of mail via:
info@alfabet-rt.nl